Середа, 31 травня 2023 11:02

Арестович: Public talk у Тель-Авіві. 23.05.23

Оцінка
(0 голосів)
Арестович: Public talk в Тель-Авиве. 23.05.23 Арестович: Public talk в Тель-Авиве. 23.05.23
На зустрічі у Тель-Авіві Олексій Арестович разом із послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським відповідали на запитання. Поговорили про початок війни, чому не спрацювали плани Кремля щодо захоплення України, про сьогодення та майбутнє України, а також історію ідей. Одне з найбільш актуальних питань наших днів - це «коли закінчиться війна і які сценарії її закінчення?» За військовими розрахунками за збереженням такої ж інтенсивності конфлікту путінська армія втратить можливість вести ефективні операції до лютого наступного року. Робочі сценарії - винесення чи виведення армії супротивника за межі 1991-го року.   На встрече в Тель-Авиве Алексей Арестович вместе с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским отвечали на вопросы. Поговорили о начале войны, почему не сработали планы Кремля по захвату Украины, о настоящем и будущем Украины, а так же об истории идей. Один из наиболее животрепещущих вопросов наших дней - это «когда закончится война и какие сценарии её окончания?» По военным расчетам при сохранении такой же интенсивности конфликта путинская армия утратит возможность вести эффективные операции к февралю следующего года. Рабочие сценарии - вынос или выведение армии противника за границы 1991-го года.

На зустрічі у Музеї єврейського народу в Тель-Авіві 23 травня, за участю посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, розповів про своє бачення майбутнього України, про її минуле та сьогодення:

➤ 00:00 Теплий прийом від учасників зустрічі;

➤ 01:10 Подання гостей;

➤ 03:05 Подяка за можливість виїзду до Ізраїлю та організацію зустрічі;

➤ 04:30 Чому російські війська швидко прорвалися через перешийок Криму, захопили Херсон, вийшли до Мелітополя, Запоріжжя, захопили Маріуполь? Про міфи, військово-практичну реальність та зрадників;

➤ 10:42 РФ розпочала операцію з поглинання України у липні 2005 року;

➤ 11:50 Інциденти між представниками України та «хорошими росіянами». Яка позиція офіційної української влади? Про любов Арестовича до хейтерів та ворогів;

➤ 17:27 Чи зможе Україна у перспективі перебороти довгу волю Росії? Куди може скерувати Росія свою довгу волю? Гіпотеза про обмін технологіями воюючих сторін. Зміна базового архетипу українців;

➤ 20:35 Історія ідей, що визначає розвиток людства: цивілізація страху та контролю потребує зміни на цивілізацію цікавості та радості;

➤ 25:10 Звідки береться ностальгія за СРСР та Сталіном? Про комунізм, ГУЛАГ та свободу волі людини. Важливість викриття поганих практик за хороших ідей;

➤ 30:32 Як допомогти Україні, яка воює? Як поєднати російськомовних емігрантів в Ізраїлі?

➤ 34:00 Вчення Христа та вчення про Христа: фундаментальні ідеї та помилки християнської церкви;

➤ 38:10 Бродський: цінна та важлива допомога Ізраїлю Україні – навчання, медицина, продовольство;

➤ 42:53 Інтеграція України до ЄС та НАТО;

➤ 44:30 Деокуповані Донецьк та Луганськ можуть стати аналогом Газа?

➤ 46:50 Росія та росіяни не зникнуть. Політичне майбутнє України за такого сусіда: стримування Росії та післявоєнна реконструкція країни;

➤ 54:55 Варіант виходу російської армії з України для внутрішнього порядку денного російського військово-політичного керівництва;

➤ 56:40 Україна може вступити до НАТО з окупованими територіями. Війну слід припинити;

➤ 57:40 Самоідентифікація: поділ західної та східної України – політтехнологія з 2004 року. Критерії національної самоідентифікації;

➤ 01:06:10 Ізраїль: зустріч із «Меркавою», іудаїзм;

➤ 01:08:00 Чи передбачав український уряд затяжну війну? Як інформувати населення?

➤ 01:14:38 Чому не відлетіла «Мрія»?

➤ 01:15:00 Росіяни хочуть взяти участь у післявоєнній реконструкції України: після перемоги України будуть подальші вказівки до дії;

➤ 01:16:25 Чому союзники запізнюються з наданням військової техніки Україні? Відповідальність та обмежувачі Заходу;

➤ 01:23:15 Мова - засіб комунікації, але не привід для вторгнення Росії;

➤ 01:26:10 Коли закінчиться антисемітизм?

➤ 01:26:50 Архетипи лівих та правих ідей у політиці. Авторитаризм Ізраїлю не загрожує;

➤ 01:33:00 Діаспора: залучення друзів України на допомогу у повоєнному відновленні країни;

➤ 01:34:40 Як повірити, що в мені добра більше, ніж зла? Історія для бойових магів;

➤ 01:36:55 Як побачити картину майбутнього? Народ Ізраїлю захоплюється Президентом Зеленським;

➤ 01:42:24 Сценарії перемоги України: військове планування строків закінчення війни;

➤ 01:45:45 Чому ізраїльська армія може навчити українську? - Розраховувати тільки на себе;

➤ 01:46:40 Раціональний план російського вторгнення в Україну за 9 напрямками було зірвано величезними разовими втратами російської армії при обороні українців та мужністю Зеленського;

➤ 01:54:37 Перспективи Білгородської області добрі. Як змінився Президент Зеленський під час війни;

➤ 01:58:10 Як змінився Арестович під час війни?

➤ 01:59:10 Презент із вдячністю за інформаційну діяльність;

➤ 02:02:50 Залужний — квінтесенція добра і світла, нещадна у відстоюванні інтересів України;

➤ 02:04:15 Хто підірвав Кримський міст?

➤ 02:04:40 Політична кар'єра обговорюватиметься після війни;

➤ 02:07:34 Подяка учасників. Подяка організаторам за проведення зустрічі.

@arestovych

 #арестович #війна #україна #ізраїль #політика #наступ #всу #зсу #путін #фейгін #арестовичфейгін #росія #україна #політика #інтерв'ю #новини

На встрече в Музее еврейского народа в Тель-Авиве 23 мая, при участии посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, рассказал о своем видении будущего Украины, о ее прошлом и настоящем: ➤ 00:00 Теплый прием от участников встречи; ➤ 01:10 Представление гостей; ➤ 03:05 Благодарность за возможность выезда в Израиль и организацию встречи; ➤ 04:30 Почему российские войска быстро прорвались через перешеек Крыма, захватили Херсон, вышли к Мелитополю, Запорожью, захватили Мариуполь? Про мифы, военно-практическую реальность и предателей; ➤ 10:42 РФ начала операцию по поглощению Украины в июле 2005 года; ➤ 11:50 Инциденты между представителями Украины и «хорошими русскими». Какова позиция официальных украинских властей? Про любовь Арестовича к хейтерам и врагам; ➤ 17:27 Сможет ли Украина в перспективе перебороть длинную волю России? Куда может направить Россия свою длинную волю? Гипотеза про обмен технологиями воюющих сторон. Смена базового архетипа украинцев; ➤ 20:35 История идей, которая определяет развитие человечества: цивилизация страха и контроля нуждается в смене на цивилизацию любопытства и радости; ➤ 25:10 Откуда берется ностальгия по СССР и Сталину? Про коммунизм, ГУЛАГ и свободу воли человека. Важность разоблачение плохих практик при хороших идеях; ➤ 30:32 Как помочь воюющей Украине? Как объединить русскоязычных эмигрантов в Израиле? ➤ 34:00 Учение Христа и учение о Христе: фундаментальные идеи и ошибки христианской церкви; ➤ 38:10 Бродский: ценная и важная помощь Израиля Украине — обучение, медицина, продовольствие; ➤ 42:53 Интеграция Украины в ЕС и НАТО; ➤ 44:30 Деоккупированные Донецк и Луганск могут стать аналогом Газа? ➤ 46:50 Россия и россияне не исчезнут. Политическое будущее Украины при таком соседе: сдерживание России и послевоенная реконструкция страны; ➤ 54:55 Вариант выхода российской армии из Украины для внутренней повестки российского военно-политического руководства; ➤ 56:40 Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями. Войну нужно прекратить; ➤ 57:40 Самоидентификация: разделение западной и восточной Украины — политтехнология с 2004 года. Критерии национальной самоидентификации; ➤ 01:06:10 Израиль: встреча с «Меркавой», иудаизм; ➤ 01:08:00 Предполагало ли украинское правительство затяжную войну? Как информировать население? ➤ 01:14:38 Почему не улетела «Мрия»? ➤ 01:15:00 Россияне хотят принять участие в послевоенной реконструкции Украины: после победы Украины последуют дальнейшие указания к действию; ➤ 01:16:25 Почему союзники опаздывают с предоставлением военной техники Украине? Ответственность и ограничители Запада; ➤ 01:23:15 Язык — средство коммуникации, но не повод для вторжения России; ➤ 01:26:10 Когда закончится антисемитизм? ➤ 01:26:50 Архетипы левых и правых идей в политике. Авторитаризм Израилю не грозит; ➤ 01:33:00 Диаспора: привлечение друзей Украины на помощь в послевоенном восстановлении страны; ➤ 01:34:40 Как поверить, что во мне добра больше, чем зла? История про боевых магов; ➤ 01:36:55 Как увидеть картину будущего? Народ Израиля восхищается Президентом Зеленским; ➤ 01:42:24 Сценарии победы Украины: военное планирование сроков окончания войны; ➤ 01:45:45 Чему израильская армия может научить украинскую? — Рассчитывать только на себя; ➤ 01:46:40 Рациональный план российского вторжения в Украину по 9 направлениям был сорван огромными разовыми потерями российской армии при обороне украинцев и мужеством Зеленского; ➤ 01:54:37 Перспективы Белгородской области хорошие. Как изменился Президент Зеленский во время войны; ➤ 01:58:10 Как изменился Арестович за время войны? ➤ 01:59:10 Презент с благодарностью за информационную деятельность; ➤ 02:02:50 Залужный — квинтэссенция добра и света, беспощадная в отстаивании интересов Украины; ➤ 02:04:15 Кто взорвал Крымский мост? ➤ 02:04:40 Политическая карьера будет обсуждаться после войны; ➤ 02:07:34 Благодарность участников. Благодарность организаторам за проведение встречи. @arestovych   #арестович #война #украина #израиль #политика #наступление #всу #зсу #путин #фейгин #арестовичфейгин #россия #україна #политика #интервью #новости

Переглянуто 442 разів

Media

Арестович: Public talk в Тель-Авиве. 23.05.23 Alexey Arestovych