Вівторок, 11 жовтня 2022 14:18

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ – ЯК ДУХОВНА ОСНОВА РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ У ХХІ СТОЛІТТІ

Публікуємо повний виступ на ХХІІ Міжнародному Форумі "ШЛЯХИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА" (28-29 травня 2022 р.) Анатолія Жуковського, Інститут Української національної ідеї, Школа управління „Єдність”, м. Рівне, онлайн 28 травня 2022 р. на тему «Загальнолюдські цінності як духовна основа розбудови України у 21 столітті». Спочатку доповідач висловив вдячність організаторам форуму за можливість бути присутнім, виступити і поділитися тим, що лежить у нього на серці багато років. Події останніх трьох (на кінець травня, зараз вже семи) місяців все загострили і трансформували погляди у багатьох...  

Жуковський Анатолій Петрович. Тренер

Висловлюю вдячність організаторам форуму за можливість бути присутнім, виступити і поділитися тим, що лежить у мене на серці багато років. Але події останніх 3 місяців все загострили і трансформували в тому числі і мої погляди.

Тема мого виступу: «Загальнолюдські цінності як духовна основа розбудови України у 21 столітті».

Трішки історії. Останні 20 років свого життя я досліджую тему української національної ідеї. Були різні періоди, різне бачення, трансформація моїх поглядів про те, що ж таке українська національна ідея, світові процеси, вивчення думок наших мислителів, які грунтовно займаються цим питанням. Все частіше повертався до думки, що той майбутній устрій, який би ми хотіли мати в Україні, насамперед має спиратися на загальнолюдські цінності.

Тож у своєму виступі хочу зупинитися на трьох важливих, на мою думку, питаннях.

Перше – це яке майбутнє очікує Україну. Переконаний, що це питання зараз не просто цікавить, а тривожить нас усіх. Друге – це розробка і впровадження на державному рівні консолідуючої української національної ідеї як основного фактору й інструменту об’єднання української нації і її цивілізаційного прориву. Вислів цивілізаційний прорив тут ключовий і я не обмовився. Думаю, що теперішні події дають нам на нього реальний шанс. Думка, звичайно суб’єктивна. Але дозвольте навести аргументи. Сьогодні у світі існує 2 цивілізації - західна і східна. Існує три імперії – це Сполучені Штати Америки, Китай і Росія. Актуальні події, які зараз відбуваються у світі і в Україні, в найближчі роки приведуть до того, що буде три цивілізації. І третя народиться у нас в Україні і це буде український цивілізаційний прорив, український шлях. Як це не парадоксально, війна пришвидшує ці процеси. І найближчими роками у світі напевно буде не 3 імперії, а скоріше за все лише дві. Тобто, на мою суб’єктивну думку, Росія скоріше за все скоро перестане існувати у сьогоднішньому вигляді, розділившись на декілька територій.

Третє питання, яке хотів би озвучити, про необхідну умову для розбудови сильної успішної процвітаючої України. Її базисом, основою (прописаною в законодавстві), на моє переконання, мають бути загальнолюдські цінності як певні орієнтири.

Одночасне розкриття цих трьох тез дасть нам змогу наблизитися до цілісного об’єктивного бачення майбутнього України, іншими словами: чітко побачити те, до чого ми можемо прийти.

Найболючішим питанням сьогодні для кожного українця є національно-визвольна війна України з Росією за незалежність і безпечне життя поряд з таким агресивним і сильним сусідом.

На жаль, треба речі називати своїми іменами. Росія є доволі сильною військовою державою і на це треба зважати. Я не буду довго зупинятися на історичних, політичних, економічних та інших причинах війни, лише на основному, що має значення для майбутнього України. Всі українці знають і вірять, що переможуть у цій війні, оскільки у нас немає іншої альтернативи. Питання на мій погляд звучить зараз таким чином: ми або переможемо, або .. взагалі не хотів би розглядати цей другий варіант.

На мою думку, я в це вірю, Україна і український народ достойно пройде це страшне випробовування і в горнилі війни переплавиться в монолітну, потужну націю, перед якою після перемоги відкриються грандіозні історичні перспективи. Ми не можемо втратити цей свій шанс. Зараз відбувається небувалий ріст свідомості і розуміння, що це не просто війна між народами, а битва між світоглядами минулого і майбутнього. Авторитарним і агресивним імперським світоглядом Росії і новим, який прямо зараз народжується в Україні, я назвав би його світоглядом майбутньої української цивілізації, світоглядом людяності, людиноцентризму, єдності, самоорганізації. Це навіть не демократія як форма устрою, а це щось інше, більше еволюційне у майбутньому, як я це бачу..

Хочу акцентувати на тому, що для сучасної Росії питання війни з Україною виявилося набагато складнішим, ніж вони вважали раніше. Найближчими роками для Росії можуть справдитися пророчі слова Бісмарка, що «з Україною Росія – це велика імперія, а без України – це одна з багатьох країн світу». Скоріше всього у майбутньому так воно і буде, після нашої перемоги, звісно.

Тепер повернемося до наших трьох питань. Яке майбутнє чекає нас і наступне покоління українців, і чи є воно взагалі в України, як держави і українського народу? Відповідь очевидна.

Якщо кардинально не змінити ситуацію в сьогоденні України, то саме по собі нічого в кращу сторону не зміниться. Сильна процвітаюча Україна в сучасному світі крім самих українців нікому не потрібна. Чим раніше ми це зрозуміємо, тим швидше зможемо навести лад на нашій землі. Наша країна знаходиться на стику двох цивілізацій, що не могло не відобразитися на її історії та сьогоденні. Але якраз зараз для нас наступив наш цивілізаційний шанс – використати і синтезувати все те найкраще, що дала нам наша історія. Ми маємо розпочати будівництво власного майбутнього, народити нову світову цивілізацію, в яку інтегрувати все найкраще з інших світових цивілізацій. І тому наша українська національна ідея може стати цивілізаційною ідеєю, а новітня модель духовно етичного політичного економічного і соціального устрою України буде світовим українським брендом.

Суспільство в цілому стрімко змінюється, можна припустити, що ці зміни спровокують і трансформацію ціннісних орієнтацій людства. Тобто матеріальні цінності, матеріальне благополуччя, залишаючись значимою складовою людського життя, поступляться своєю пріоритетністю морально етичним духовним цінностям від яких все більше залежить не лише мирне життя і благополуччя людей, а й саме існування людства як біологічного виду.

В основі духовно-національного відродження мають бути цінності зрозумілі і близькі кожній людині, не залежно від її політичних, релігійних та інших поглядів, переконань, положення у суспільстві. Саме такими повинні і можуть стати як загальнолюдські, так і національні цінності. Зокрема, це любов до Бога, до свого ближнього, милосердя, терпимість, доброзичливість.

А сама суть української національної ідеї полягає у синтезі основних національних рис характеру українців, їхніх цінностей. Як науковці довели у своїх роботах, що національними рисами українців, їх характерними цінностями є сім’я, тобто ставлення до рідних, жінки і дітей, цінність землі, воля, духовність. Ця війна показала іншу важливу цінність для українців – самоорганізацію, і я думаю, що завдяки їй ми сьогодні перемагаємо.

По іншому можна сказати, що суть української національної ідеї полягає у виявлення призначення, таланту, геніальності, долі, шляху українського народу. Завдання – віднайти, розпізнати цей життєвий шлях українського народу і я це називаю наша місія, народна українська місія.

Мені надзвичайно подобається вислів німецького філософа Гьоте, який звучить приблизно таким чином, що «геній – це людина яка знайшла свій життєвий шлях». Переконаний, що це стосується і народів, коли вони трансформуються в націю, саме зараз у нас такий період.

Декілька слів про місію України. Місія – це сама суть існування народу як окремої людської спільноти, відображена в його природі, в його національних рисах характеру і тому її не потрібно придумувати, а потрібно усвідомити народу в певний історичний час. Цей історичний час самоусвідомлення і відкриття своєї природи настав для українців якраз зараз, під час військового загострення – війни в тривалому історичному протистоянні з Росією. Нині відбувається стрімке формування української нації. Нація – це зрілий народ, згуртований в своїй цілісності і єдності в боротьбі за незалежність і виборювання свого місця в світовій спільноті.

Суть української нації двопланова, а тепер нас можна назвати не лише українським народом, а й нацією оскільки в загальнонародній боротьбі відбуваються процеси стрімкого національного творення. Перший план –духовний. Місія України – дати світу нову модель соціально-політичного устрою більш еволюційну, прогресивну, досконалу ніж існуючі в світі, в основі якого будуть лежати духовно-моральні цінності, Божі закони. Це має бути українська народна республіка, яку ми маємо створити в Україні найближчим часом не тільки шляхом реформування старих інститутів, а, і що дуже важливо, перезаснуванням самих основ державного устрою і створенням нових державних інституцій.

У другому значенні, в економічному плані, місія України - опираючись на наші чорноземи і клімат, дати народам світу екологічно чисті і здорові продукти харчування, насамперед зернові культури. В цих двох частинах місії України є те, що я називаю українською національною ідеєю.

Тепер ідеологічний блок. Для налаштування правильної моделі державного устрою потрібно вірно виставити пріоритети. На вершині системи має бути ідеологія, в основі якої лежать морально етичні принципи і вічні духовні цінності, якраз вони задають вектор руху і взаємовідносини всьому українському суспільству. В представницькому плані це може бути перша народна палата Верховної ради. Я багато над цим роздумував і впевнений, що нам треба змінювати наш устрій однозначно. Має бути двопалатний парламент. Із 450 депутатів має залишитися десь 250. Це друга – законодавча палата. До першої ж мають увійти по 2 представники, духовні лідери, духовна еліта із областей, які прямим голосуванням вибираються і які, надзвичайно важливо, у Верховній раді як перша палата не мають права законодавчої ініціативи, але мають право вето на законодавчу ініціативу другої палати. Таким чином ми будемо мати доволі збалансований організм. Якщо говорити ще про органи місцевого самоврядування – це теж ще окрема тема, у нас є дуже багато напрацювань, щодо майбутніх змін.

Похідними від ідеологічної складової і підпорядкованої їй мають бути політичний устрій країни і всі органи державної влади, але не через домінування якоїсь партії, а через вищу ідеологію. Підсумовуючи вищесказане можна закцентувати, що існує два варіанти розвитку майбутнього України і всіх нас українців – поганий і хороший. На жаль, змушений сказати декілька слів про поганий, хоча вірю що в нас буде хороше. Погане означає, що буде продовження тих деструктивних процесів, які більше як 30 років відбуваються у нас в українському суспільстві, їхній результат - це подальше ослаблення України і повне підпорядкування нас більш сильним міжнародним гравцям.

Хороший сценарій – це мій сценарій, він мені по душі, і якраз я на ньому буду сьогодні зупинятися. Це розробка і реалізація української національної ідеї, що приведе до цивілізаційного прориву України, яка знайде своє природне місце у світовій спільноті. Хороший сценарій залежить від нас самих. І головне від того, чи зможе українська еліта залишити свої амбітності та об’єднатися заради великої цілі, яка може бути в житті людини. Ціль – служіння своєму народові, заради досягнення ним миру і благополуччя. Зараз ми можемо згуртуватися як нація, об’єднатися довкола стратегічної цілі, яка завжди у всіх націй однакова – це суттєве покращення життя свого народу. Я впевнений, що настав час української національної ідеї, це багатогранна і тривала діяльність для багатьох тисяч фахівців, патріотів України, спрямована на створення новітньої моделі державного устрою, найкращої, найсправедливішої, такої організації соціуму, де будуть існувати всі умови для щасливого життя її громадян. У світі сьогодні є запит на таку модель – ідеальної системи організації суспільного життя і це місце поки що ніким не зайнято. Стержнем такого устрою мають бути загальнолюдські цінності: духовні, етичні, моральні, природні. По суті своїй, це Божі цінності, дані людям і майже однаково відображені у всіх релігіях світу.

Для досягнення мети потрібно об’єднатися навколо української національної ідеї, змінити саму парадигму розвитку українського суспільства, з теперішньої регресивно-деградаційної, на прогресивно-еволюційну, а також провести не перезавантаження влади, а перезаснування держави на вірних началах і основах. Якщо ми станемо на цей шлях, на свій природній шлях і будемо робити все правильно, то творець буде нашим першим помічником на шляху творення цього іншого, великого майбутнього для себе і для інших народів. Це не тільки для України, це

цивілізаційна модель, як може бути прикладом для інших народів. І в цьому плані мені дуже подобається вислів Степана Бандери «Ніщо не зупинить ідею, час якої настав». У світі наступив час нової моделі устрою держави.

Хотілося б додати декілька слів про діяльність щодо творення нової України. Переконаний, що починати цю діяльність потрібно саме тепер, оскільки після нашої перемоги на порядку денному стануть питання не лише зміцнення обороноздатності України, відбудови її інфраструктури, а і найголовніше питання даного історичного періоду, основне питання: яку Україну ми будуємо в плані соціальному, політичному і економічному. Тобто по суті нову модель державного устрою, аналогу якої у світі ще немає. Спроектувавши таку новітню модель і запустивши процеси по її творенню ми отримаємо три надзвичайно важливі фактори. Перше – синергетичний потенціал народної єдності і сили духу, який ми сьогодні спостерігаємо, після війни буде збережений і спрямований на розбудову нової державної моделі, що буде сформовано в ідеологічному блоці під назвою - українська національна ідея. А в разі якщо цей потенціал втратити, то втратиться народний підйом, потрапивши в ідеологічний вакуум по законам психології максимально похитнеться в іншу деструктивну сторону.

Другий фактор: Україна займе своє достойне місце у світовий спільноті, як один з світових лідерів, який не лише здолав Росію, а й розпочав творення іншої більш прогресивної моделі державного устрою. І третє – у нас з’явиться шанс стати новітньою цивілізацією, а не лише сильною, процвітаючою, успішною країною і повести за собою інші народи світу, оскільки 21 століття – це століття розпаду імперій і творення нових цивілізацій.

І на завершення. Це пошук відповіді на питання: як досягнути всього вищесказаного? Які новітні інструменти, методи, технології нам для цього потрібні. У нашої команди є своє власне бачення відповіді на це надзвичайно складне і важливе питання. Але його цілісне розкриття потребує окремого виступу і тому я зупинюся лише на двох шляхах. Перший – довгий і правильний. Він про майбутнє, про роботу із дітьми в сфері освіти, виховання. Нами розроблений алгоритм послідовності руху в цьому напрямі із 7 кроків.

Але перед тим як перейти до дітей, я хочу озвучити певну логічну послідовність, закономірність. Ми надзвичайно багато працювали над цією закономірністю, вивчили дуже багато літератури. Звучить вона наступним чином. Мир у всьому світі – це наслідок правильного світогляду + правильні стосунки + правильний соціальний устрій. Але все починається з правильного світогляду, в основі якого лежить правильна істинна система цінностей, а вона досягається через правильне мислення. Воно починається з правильної системи освіти і виховання. Таку систему може створити невелика група світлих пробуджених людей, духовна еліта, а не весь народ.

І така група вже повинна мати правильний світогляд і визначати, це можливо через самовизначення і систему вічних цінностей.

Повернемося до згаданого алгоритму з семи кроків. В дійсності сприйняти його на слух надзвичайно важко, в нас є таблиці, розробки, кого цікавить можна буде ознайомитися.

Сім кроків даного алгоритму.

Свідома духовна еліта, тобто пробуджені світлі душі створюють правильну систему освіти і виховання, вона приводить до формування правильного мислення у дітей. Це формує правильну систему цінностей, дає правильний світогляд, по іншому можна сказати картину світу. Далі формуються правильні стосунки у соціумі та створюється правильний соціальний устрій. Все це у даній послідовності та сукупності приведе до миру та процвітання. Це довга дорога, це дорога на десятиліття.

Другий шлях - швидкий і також правильний. Це про сьогодні і на ближнє майбутнє, це про актуальне. Я його назвав в спеціальній нашій термінології проект проектів або основи проекту.

Цю документацію ми вже направили в адміністрацію Президента, їх наразі вивчають. Це те, що має лягти в основу будь-якого проекту, це основні загальнолюдські цінності які розглядаються як обов’язкові стандарти, на них має розбудовуватися Україна 21 століття. Основа проекту – це серцевина, яка є обов’язковою для включення у всіх без винятку проекти і програми незалежно від того хто їх розробляє на законодавчому рівні. Ціль даного документи – це створення спільної і єдиної ціннісно-ідейної платформи, яка згуртує націю, запустить в ній синергетичний ефект та суттєво пришвидшить відбудову України, зміцнить її обороноздатність.

Під терміном загальнолюдські цінності ми розуміємо однакові цінності для всієї людської спільноти Землі, а не конкретні цінності окремо взятої особи чи групи людей, які собі ці цінності самі і визначили. Загальнолюдські цінності ще можна назвати духовними цінностями, вони є вічними і незмінними, а ще такими, що людиною не створюються, а відкриваються в її душі по мірі її зрілості. Духовні цінності – це те, з чим людина народжується. Їх не потрібно плутати із світоглядними цінностями окремо взятої людини. Це усвідомленні нею переконання, які для неї надзвичайно важливі, які формують її світосприйняття і найголовніше – її поведінку і діяльність.

Наведу свій власний приклад. Отож, це цінність кожного людського життя, вільне існування в мирі з собою, людьми і Богом, вільне висловлення своїх вірувань та релігійних уподобань, пріоритет духовного розвитку над матеріальним, виховання, просвітництво в системній цілісності та духовно-моральних засадах, цінність чистої землі, води, повітря, а також чистота у всіх проявах життя людини, цінність життя в гармонії з природою, цінність фізичного здоров’я через здоровий спосіб життя, цінність справедливого розподілення спільно заробленого та частки національних багатств, а також достойного соціального захисту неспроможних громадян, цінність рівності всіх членів суспільства перед Богом і законом, цінність природньо-еволюційного устрою українського суспільства у всіх сферах його життєдіяльності, де на вершині всіх форм самоорганізації будуть знаходитися найбільш благочестиві та самодостатні громадяни, цінність інституту сім’ї як первинної основи суспільства, цінність життя в правді, цінність життя у вірі, надії та любові, цінність життя в милосерді, цінність гармонійного поєднання духовного та матеріального в житті людини, а також розумна достатність в накопиченні матеріальних благ.

Рухатися цими двома шляхами – довгим та швидким, потрібно уже сьогодні одночасно та паралельно.

І наостанок, моє прохання до всіх присутніх. Те, що відбувається в Україні, та війна, яка відбувається на фізичному плані, вона зародилася в людських головах. Тобто спочатку була війна в головах, потім вона перейшла на фізичний план. Відповідно зупинити її на фізичному плані можна тоді, коли ми зупинимо її в людських головах і для цього пропоную всім нам, а також нашим друзям та однодумцям кожного дня із 6 ранку і до 6:30 хто і якими духовними практиками займається, молитвами, медитаціями робити дві важливі речі. 21 століття – це століття колективного служіння і разом ми сила, навіть якщо ми на відстані. Так от з 6 до 6:30 робити дві речі, хто як вміє, молитися, медитувати на мир у всьому світі, на мир в Україні, на мир у наших душах. Але друга частина надзвичайно важлива – це візуалізація, це картинка нашої мрії, про ту країну, в якій ми хочемо жити вже сьогодні, про Україну та світ – мирний, процвітаючий, хороший, квітучий, щасливий із дітьми, і нашими внуками, і Господь нас почує і благословить.

Анатолій Жуковський, Ін-т Української національної ідеї, Школа управління „Єдність”, Рівне

(Виступ на ХХІІ Міжнародному Форумі ШЛЯХИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА, 28-29 травня 2022 р.)

Додаткова інформація:

Переглянуто 343 разів

Media

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ - ЯК ДУХОВНА ОСНОВА РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ у ХХІ ст., А. Жуковський, ІУНІ, Рівне Шляхи духовного розвитку людини і суспільства