Понеділок, 12 червня 2017 12:12

Презентація книги "Українські жінки у горнилі модернізації" в Києві

Книгарня Є та Видавництво "КСД"" (“Клуб сімейного дозвілля”) запрошують на презентацію збірника “Українські жінки у горнилі модернізації”, що відбудеться у Києві 14 червня 2017 р. у приміщенні Книгарні Є за адресою вул. Хрещатик. 46.    

Учасницями презентації є київські співавторки збірника Олена Стяжкіна та Катерина Кобченко.

Запрошуємо долучитися до обговорення книги, яка стала лідером подажів серед числених видань вид-ва "КСД" на цьогорічному Книжковому Арсеналі.

Видання, підготовлене фаховими історкинями членками Української асоціації дослідниць жіночої історії http://www.womenhistory.org.ua/ під загальною редакцією Оксани Кісь (Харків: Видавництво КСД, 2017. - 304 с.) присвчене важливому для жіночої історії періоду модернізації в різних сферах життя - від середини ХІХ до сереини ХХ ст., упродовж якого відбувалася зміна супсільних ролей жінок, завоюванням ними особистих та громадянських прав та перетворення їх на активних субєктів суспільства. 

Якою була участь жінок у модернізаційних процесах, включно із значними соціальними експериментами, війнами та кризовими періодами історії, такими як Голоодомор, війни, табори ГУЛАГу, як переживали вони гендерні зміни і як впливали на них йдеться у 11 розідлах книги.

Виданя розразховане як на фахівців, так і на широке коло читачів.

Процеси модернізації стрімко вривалися у розмірене - зі століттями усталеним трибом і ритмами - життя українських жінок кінця ХІХ - початку ХХ століття, перекроїли систему цінностей, світогляд, сфери діяльності, змінили звичні і додали нові соціальні ролі. Дві світові війни, революції, Голодомор, радянська влада й окупація... Що взагалі означало "бути жінкою" в ті часи? 

Ця книга – про дуже різних українських жінок: селянок і міщанок, робітниць та інтелігенток, освічених і неписьменних, комуністок і націоналісток, українок і представниць інших націй, молодих і старших... Їхні долі складалися по різному. Однак вони не були лише пасивними спостерігачками історичних процесів чи жертвами драматичних обставин. Жінки були активним учасницями усіх тих змін, спражніми дієвицями Історії, долучаючись до них у специфічний жіночий спосіб. Цей складний і багатий жіночий історичний досвід нагадує унікальний сплав металів, що витворився і загартувався у тиґлях модернізації. Знання “формули” цього сплаву зробить сучасних українських жінок сильнішими і витривалішами перед викликами сучасності.

Співавторки книги - фахові історикині, членки Української асоціації дослідниць жіночої історії, розкривають гендерні особливості життя і діяльності жінок в контексті стрімких модернізаційних процесів та масштабних історичних катаклізмів першої половини ХХ ст., під впливом яких і занурившись у які українки стали такими, якими є тепер.

ЗМІСТ

ПОДРУЖНІ СТОСУНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ СЕЛЯНСЬКІЙ РОДИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. (Оксана Кісь)

ЕМАНСИПАЦІЙНІ ІДЕЇ VS КОНСЕРВАТИВНІ ПРАКТИКИ: ЖІНКИ У СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ГАЛИЧИНИ ЗЛАМУ ХІХ – ХХ СТ.(Іванна Черчович)

ВИЩА І ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ДЛЯ ЖІНОК В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. (Катерина Кобченко)

УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СПЕКТР СУСПІЛЬНИХ РОЛЕЙ(Ольга Бежук, Мар’яна Байдак)

БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ЕМАНСИПАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У 1920-Х РР. (Марина Вороніна)

“НОВА РАДЯНСЬКА ЖІНКА”: ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У 1930-Х РР. (Марина Вороніна)

ГОЛОДОМОР КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖІНОЧОГО ДОСВІДУ ВИЖИВАННЯ (Оксана Кісь)

ЗМАГАННЯ ЗА ПРЕДСТАВНИЦЬКУ РІВНІСТЬ: ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОК В МІЖВОЄННІЙ ГАЛИЧИНІ (Мирослава Дядюк)

ЖІНКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПІДПІЛЛІ: ВНЕСКИ ТА ВТРАТИ (Марта Гавришко)

ОКУПОВАНІ ЖІНКИ: ЖІНОЧЕ ПОВСЯКДЕННЯ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Олена Стяжкіна)

УКРАЇНКИ-ПОЛІТВ’ЯЗНІ В ТАБОРАХ ГУЛАГУ: ВИЖИТИ ОЗНАЧАЄ ПЕРЕМОГТИ (Оксана Кісь)

Про авторок

Байдак Мар’яна – аспірантка Львівського національного університету ім. Івана Франка

Бежук Ольга - к.і.н., доцентка Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького.

Вороніна Марина – к.і.н., доцентка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

Гавришко Марта - к.і.н., м.н.с. Інституту українознавства НАН України

Дядюк Мирослава – к.і.н., завідувачка відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника НАН України

Кісь Оксана – к.і.н., ст.н.с., докторантка Інституту народознавства НАН України

Кобченко Катерина - к.і.н., ст.н.с. Центру українознавства філософського факультету КНУ ім. Шевченка

Стяжкіна Олена - д.і.н., проф. Донецького національного університету

Черчович Іванна – к.і.н., м.н.с. Інституту українознавства НАН України

Видання здійснене за підтримки Інституту народознавства НАН України та проекту "ЛІКБЕЗ: Історичний фронт".

Придбати книгу можна у книгарнях (зокрема, у мережі книгарень "Є") або замовити поштою на сайті Видавництва "Клуб сімейного дозвілля".

Додаткова інформація:

Переглянуто 749 разів